Menu Sluiten

‘Zorg voor veiligheid LHBTI vluchtelingen Oekraïne’

7 maart 2022 –

Zorg voor veiligheid voor LHBTI vluchtelingen en andere kwetsbare groepen uit Oekraïne. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 9 maart met de regering over het vluchtelingenbeleid.

Het COC roept Nederland op om samen met andere EU landen actie te ondernemen. Zo vragen we de regering en Tweede Kamer om samen met andere EU landen te zorgen dat er veilige noodopvang komt voor LHBTI personen aan de grens tussen Oekraïne en landen als Polen, Hongarije en Roemenië. Deze drie landen hebben zelf geen goede reputatie als het gaat om LHBTI-mensenrechten. Ook voor andere potentieel kwetsbare groepen, zoals mensen van kleur, zou er veilige opvang moeten zijn. Volgens o.a. Human Rights Watch krijgen ook Afrikaanse en Indiase vluchtelingen uit Oekraïne aan de grens veel te maken met discriminatie.

COC dringt er op aan dat de Nederlandse regering met andere EU landen bevordert dat transgender vluchtelingen, non-binaire personen en queer mannen die Oekraïne ontvluchten met een ‘m’ in hun paspoort tot de EU worden toegelaten. Er zijn de afgelopen dagen veel berichten dat deze groep problemen ondervindt bij het vluchten, zowel aan de Europese als aan de Oekraïense kant van de grens.  

Het COC wil dat de regering zorgt dat er in Nederland veilige opvang komt voor LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen, bijvoorbeeld in de vorm van aparte, categoriale opvang voor LHBTI-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben. Het COC pleitte daar ook al voor toen er in 2015-2016 veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen. Dat leidde er toe dat de Kamer voor een voorstel van Vera Bergkamp met die strekking stemde.

Vluchtelingen uit Oekraïne zullen de komende jaren waarschijnlijk niet worden beschouwd als asielzoeker, maar krijgen direct een tijdelijke verblijfsvergunning. In de brief aan de Kamer bepleit COC dat voor de periode daarna het asielbeleid voor LHBTI personen uit Oekraïne wordt versoepeld. Nu geldt Oekraïne nog als veilig land van herkomst met slechts ‘aandacht’ voor LHBTI asielzoekers. LHBTI vluchtelingen uit Rusland worden beschouwd als risicogroep en LHBTI vluchtelingen uit de Russische republiek Tsjetsjenië krijgen in Nederland in beginsel altijd een asielstatus.

COC steunde afgelopen week ook oproepen van organisaties als Lambda Warszawa, Forbidden Colours en Zero Flags Project voor veilige opvang van LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne.

Bron: COC Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *