Menu Sluiten

Waarom heeft melden van discriminatie zin

LHBTIQ’s krijgen soms in de eigen woonwijk te maken met beledigende opmerkingen, scheldpartijen en agressie en geweld. Of op je werk of tijdens het sporten worden te vaak vervelende grapjes gemaakt over homoseksualiteit of gender?

Wat kun je doen als je hiermee geconfronteerd wordt of hier getuige van bent?

Als je verandering van een situatie wilt, waarin mensen worden gekwetst, beledigd, oneerlijk behandeld of buitengesloten, kun je er misschien zelf iets aan doen. Ook al is dit soms onrechtvaardig en zou het oplossen van ongelijke behandeling niet jouw verantwoordelijkheid moeten zijn.

Je kunt altijd terecht bij Bureau Discriminatiezaken www.bdkennemerland.nl of bel 023 531 5842 en voor ernstige zaken bij de politie of specifiek Roze in Blauw roze-in-blauw.noord-holland@politie.nl

Redenen om te melden

  • Je kunt je verhaal kwijt en medewerkers van Bureau Discriminatiezaken bieden een luisterend oor en morele ondersteuning.

Ook geven wij advies over en ondersteuning bij vervolgstappen. In overleg bepalen we wat er gebeurt. Soms is bemiddeling een gewenste optie als mensen met elkaar verder moeten, zoals collega´s of buren.

Maar aangifte bij de politie, een juridische procedure of een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling kunnen soms ook vervolgstappen zijn.

  • Je meldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, voor de mensen die na je komen. 

Als we van drie mensen een klacht krijgen over dezelfde organisatie staan we sterker in onze aanpak dan als we maar één klacht hebben.

Het leidt er regelmatig toe dat een organisatie haar beleid na een klacht verandert, om zo ongelijke behandeling in de toekomst te voorkomen. 

  • Zaken worden bespreekbaar gemaakt (bijv op de werkvloer of op school) en vindt bewustwording plaats.
  • Het kan veel tijd en energie schelen als Bureau Discriminatiezaken een deel van het werk oppakt bij een klachtentraject.

#wijstaannaastje

Bureau Discriminatiezaken is met de campagne #wijstaannaastje begonnen. We vertellen wat Bureau Discriminatiezaken doet en we willen het vertrouwen in de medewerkers vergroten en laten zien hoe je het werkt als je contact met het bureau opneemt. 

De campagne is de komende tijd vooral te zien op sociale media. Zie voor meer informatie https://wijstaannaastje.nl/