Menu Sluiten

Vacature penningmeester

Word jij de nieuwe penningmeester
van COC-Kennemerland?

Begin 2024 zal Liesbeth Verhagen haar functie overdragen aan de nieuwe penningmeester. Een leuke bestuursfunctie, waarbij je invloed kunt uitoefenen op het financiële beleid en op de toekomst van onze verenging, en waarmee je een zinvolle bijdrage kan leveren aan de lhbtiqa+ beweging.

De penningmeester beheert de gelden van COC-Kennemerland, waaronder het eigen vermogen van zo’n € 40.000. Naast het opstellen van de begroting en van de financiële jaarstukken, verzorg je alle financiële mutaties voor de vereniging. Je stuurt facturen aan de scholen waar de voorlichtingsgroep actief is geweest, je controleert en boekt de ontvangsten, je verzorgt de betaling van facturen van derden en van declaraties aan onze vrijwilligers. Je bespreekt eenmaal per jaar met de werkgroepen welk budget zij zouden willen voor het nieuwe jaar, en je informeert het bestuur in de maandelijkse bestuursvergaderingen. Je beheert de subsidiegelden en je bewaakt de budgetten. Al met al een belangrijke en eervolle taak!

Als penningmeester bepaal je samen met de andere bestuursleden  het beleid van COC-Kennemerland en faciliteer je de activiteiten en de vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit een bevlogen team, waarin iedereen naar vermogen een bijdrage levert. Collegialiteit en wederzijds vertrouwen zijn de basis van onze manier van werken. En het is ook gewoon gezellig! Naast de maandelijkse vergaderingen vraagt de functie zo’n 1 á 2 uur van je tijd per maand.


Zou jij onze nieuwe penningmeester willen worden? Of wil je er meer over weten? Dan horen we graag van je! Stuur je motivatie en CV of je vragen naar penningmeester@coc-kennemerland.nl