Menu Sluiten

Uitreiking Roze Pluim door COC Kennemerland

Elk jaar is er tijdens de Algemene Ledenvergadering speciale aandacht voor een vrijwilliger, persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de LHBTI gemeenschap! Dit doen we d.m.v. het uitreiken van de Roze Pluim.

Dit jaar gaat de pluim naar Mirjam van der Sman. Ze is als medewerker van de Zorggroep Reinalda in Haarlem, naast haar functie als vitaliteitscoach betrokken bij de invulling van de Roze Loper*. Ze zit in de werkgroep Roze loper en vandaar uit coördineert ze de LHBTI activiteiten die in het jaar georganiseerd worden. Ze doet dit met veel toewijding en een warm hart voor bewoners.

Mirjam van der Sman krijgt bloemen en felicitaties van Wouter Rutten

Mirjam heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering van het COC Kennemerland 28 mei j.l. verteld wat de Roze Loper inhoudt en hoe dit bij het Reinaldahuis in de praktijk werkt.
Het bestuur van COC Kennemerland wil Zorggroep Reinalda en in het bijzonder Mirjam van der Sman van harte bedanken voor hun inzet voor de Roze Loper.

* De Roze Loper, het certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals

https://www.zorggroepreinalda.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *