Menu Sluiten

Regenboogviering wil nog meer verbinding en wijkt uit naar Slachthuis

Jaarlijks vindt de Regenboogviering plaats, een gezamenlijke viering, waarbij de veelkleurigheid en de seksuele en genderdiversiteit van Haarlem Regenboogstad centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Deze vrolijke en bezinnende opening van de Vredesweek in de Grote of St Bavo kerk trekt de laatste jaren een groot aantal bezoekers. Toch merkt de organisatie dat bij veel mensen religie en LHBTIQ+ schuurt. Om nog meer mensen te bereiken gaat de Regenboogviering dit jaar de Bavo uit, naar een andere locatie, en wel naar het Slachthuis Haarlem.

Veel LHBTIQ+-ers hebben meer met zingeving en spiritualiteit dan met kerken. En veel kerkgangers zijn onwetend over het leven van mensen uit het LHBTIQ+-spectrum. Om de verbinding tussen de verschillende mensen aan te gaan (= de doelstelling van de Regenboogviering) zet de organisatie dit jaar voor het eerst een stapje buiten de kerk. Op zondagmiddag 17 september vindt de jaarlijkse viering plaats in het Slachthuis Haarlem.

Kerken én LHBTIQ+-organisaties en -personen in Haarlem vinden het zeer belangrijk dat er onderling contact is en verbinding wordt gelegd. De vragen die bij deze Regenboogviering gesteld worden zijn dan ook: Hoe komen we tot gezamenlijkheid? Welke rol spelen zingeving en spiritualiteit?

Volgens de organisatie: “We willen dat het gaat over zingeving, vertrouwen, geloof en liefde maar niet in een kerkelijke setting. Om meer jongeren, queer of niet, te bereiken wijken we deze keer uit naar een bruisende locatie die geen kerk is. De viering is in gezamenlijkheid* tot stand gekomen en verschillende sprekers, muzikanten, dichters worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.”

Rituelen

Het thema dit jaar is ‘Rituelen van Saamhorigheid’. In deze Regenboogviering zoeken mensen van het LHBTIQ+-spectrum én uit verschillende kerken naar wat hun verbindt desondanks hun verschillen en staan zij stil bij rituelen die bijdragen aan saamhorigheid. Soms zijn we herkenbaar aan hoe we er uit zien, of hoe we ons gedragen bij anderen. Maar toch zien we niet alles van elkaar. Bijvoorbeeld de rituelen, of kleine handelingen die we zélf belangrijk vinden in ons leven. Soms hangen deze handelingen samen met een religie of overtuiging, zoals het aansteken van een kaarsje in een kerk. Maar het kan ook een alledaags moment van stilte zijn, of hoe je belangrijke momenten in je leven viert. In de regenboogviering van dit jaar zijn we benieuwd naar de verschillende rituelen. Zo geven we samen vorm aan het regenboogritueel, dat duidelijk maakt dat juist onze verschillen een bron van rijkdom zijn in de stad waar we leven.

Kom luisteren naar muziek, gedichten en persoonlijke verhalen tijdens de Regenboogviering op locatie!

Zondag 17 september om 15.00 uur Slachthuis Haarlem, Rockplein 6, Haarlem.

* COC Kennemerland, Haarlem Town Queers, stadsdominee Grote of St. Bavo, Antonius Gemeenschap, Gay Okay, Goes Pr en Entertainment, Stichting Art.1, Drempelloos, Dusty Foundation, Doopgezinde kerk, Bureau Discriminatiezaken