Menu Sluiten

Peiling BIPOC lhbti personen van 50 jaar en ouder

Er is in Nederland nog te weinig kennis en informatie over hoe het gaat met in Nederland wonende ‘Black, Indigenous, People of Color’ (BIPOC) lhbti+ personen van 50 jaar en ouder.  Daarom hopen de Stichting Roze 50+, COC Nederland en Movisie met behulp van een peiling hier een beter beeld van te krijgen.

De perspectieven en ervaringen van zwarte, inheemse en alle mensen van kleur – oftewel BIPOC: een Engelse benaming, het acroniem staat voor ‘Black, Indigenous, People of Color’ – zijn in onderzoeken nog vaak ondervertegenwoordigd.  Dat geldt ook als gaat over BIPOC lesbische, homoseksuele, bi, transgender en intersekse (lhbti+) personen van 50 jaar en ouder. 

De Stichting Roze 50+, COC Nederland en Movisie willen met een peiling een eerste stap zetten om meer te weten te komen hoe het gaat met deze groep BIPOC lhbti+ personen in Nederland. Met de reacties op de peiling, die sinds vandaag online staat, hopen ze aanbevelingen te kunnen doen voor wat nog beter of anders kan om deze groep te ondersteunen.  

Thuis online invullen, tijdens evenementen of op papier 

De peiling kan in de eerste plaats online worden ingevuld. De vragen en antwoordopties worden in het Nederlands en Engels vermeld. Daarnaast zullen Roze 50+ ambassadeurs in de komende Pride periode op evenementen aanwezig zijn, zodat respondenten de peiling ook ter plekke kunnen invullen. Het is ook mogelijk om de vragenlijst als papieren versie op te vragen ( S.Timmerman@movisie.nl ) en in te vullen. De peiling is anoniem. 

“Deze ouderen zijn tot nu toe onvoldoende zichtbaar en het is belangrijk dat we meer zicht op hen krijgen; dat we weten wat hen bezighoudt en hoe we hen kunnen ondersteunen. Deze peiling is daarvoor een eerste stap”, aldus Tieneke Sumter namens COC Nederland. Daar sluit Manon Linschoten, projectleider Roze 50+, zich bij aan: “Ik ben heel benieuwd naar de behoeften van deze ouderen, zodat we in de toekomst samen activiteiten kunnen ontplooien. Daarnaast willen we de BIPOC lhbti+ ouderen van harte uitnodigen om Roze 50+ ambassadeur te worden, zodat we nog inclusiever kunnen werken en ons inzetten voor álle lhbti+ ouderen.” 

Het beantwoorden van de vragenlijst van deze peiling kan tot en met 15 oktober 2022. In het najaar van 2022 verwachten we de uitkomsten te kunnen publiceren. 

Met vriendelijke groet,

Team Roze50+