Menu Sluiten

REACTIE OP NH NIEUWSARTIKEL

‘GEMEENTERAAD IN HAARLEM HEEFT GEEN GELD OVER VOOR HULP AAN LHBTIQ+’ERS’

Normaal gesproken reageren wij als COC Kennemerland niet op nieuwsberichten waarin we worden genoemd, maar nu maken we een uitzondering. In een artikel op NH Nieuws (‘Gemeenteraad in Haarlem heeft geen geld over voor hulp aan LHBTIQ+’ers’ op 7 april jl.) worden een aantal suggesties gedaan die zo ver buiten de waarheid liggen dat we ons gedwongen voelen uit te leggen hoe het echt zit. Had de journalist de moeite genomen aan ‘wederhoor’ te doen dan was dit natuurlijk niet nodig geweest.

Het draait om een motie waarin werd gevraagd 60.000 euro beschikbaar te stellen aan het Regenboogloket (een stichting die laagdrempelige hulp wil bieden aan LHBTI-ers), nadat een subsidieaanvraag door dezelfde stichting was geweigerd. Deze motie, ingediend door de VVD, is door een grote meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. In het artikel op NH Nieuws wordt raadslid Peter van Kessel van de VVD als volgt geciteerd: “Volgens mij komt dat omdat het COC groot tegenstander is van het geven van dit bedrag aan het Regenboogloket. En het COC zit bij de wethouder op schoot.”

COC Kennemerland is politiek onafhankelijk en wij zijn voor het laten draaien van onze vereniging niet afhankelijk van overheidssubsidies. Wij doen alles op basis van contributies van onze leden. Of deze motie was aangenomen of niet, zou geen enkel effect hebben gehad op ons werk. Die motie was een zaak tussen de VVD-fractie en de gemeenteraad en de VVD heeft verloren.

Wel hebben wij, toen wij die motie voor het eerst onder ogen kregen, contact opgenomen met de VVD-fractie. Wij vonden het een slechte motie en het leek ons wel zo netjes dat te melden. Er is wat heen en weer gemaild en daar bleef het bij. Uit onze tweede mail: ‘Natuurlijk zouden wij staan te juichen wanneer de gemeente €60.000 euro (nogmaals: drie keer het jaarlijkse regenboogbudget) zou vrijmaken voor LHBTI-issues. Wij zouden dan wel graag zien dat door de regenboogpartners in gezamenlijkheid goed wordt nagedacht over de precieze besteding van dat geld en de prioriteiten. Het opzetten van een nieuw loket voor laagdrempelige, specialistische zorg zou een onderdeel van die discussie moeten zijn, niet het startpunt.”

Afgezien van deze mails waarin we onze bezwaren duidelijk hebben gemaakt aan de VVD heeft COC Kennemerland geen andere fracties benaderd en hebben we zeker niet in de gangen van het stadhuis gelobbyd tegen deze motie. Wij werken zo niet.

Nu wordt door Peter van Kessel gesuggereerd dat de reden dat zijn motie het niet heeft gehaald onze tegenstand is. Alsof wij zoveel invloed hebben. Wij hebben onze bezwaren alleen gedeeld met hem. De meerderheid van de raad heeft de zwakheid van zijn motie blijkbaar ook gezien. Daar hebben ze ons echt niet voor nodig gehad. En zijn suggestie dat wij ‘op schoot zitten bij de wethouder’ is ronduit belachelijk.

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) is één van de partners in de regenboogcoalitie in Haarlem. Het BDK kan zich vinden in deze reactie en voegt daar het volgende aan toe: “Bureau Discriminatiezaken is zeer verbaasd over het feit dat er voorbij is gegaan, zowel in de motie als in het krantenartikel, aan het feit dat er twee goede loketten zijn in Haarlem, het COC en het BDK. En dat zij op geen enkele manier zijn betrokken in de ideeën voor meer financiering voor LHBTIQ+-issues. Het BDK is een laagdrempelige voorziening waar LHBTI’s terecht kunnen wanneer ze te maken krijgen met discriminatie, vooroordelen, scheldpartijen of pesterijen. Tot slot, het BDK zit als partner in de regenboogcoalitie aan tafel bij de wethouder en merkt daarbij niets van een innige relatie tussen de wethouder en het COC.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *