Menu Sluiten

Onze gegevens

Naam en contactgegevens

COC Kennemerland
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam
Telefoonnummer: 06 24165410
E-mailadres: info@coc-kennemerland.nl
Website: www.coc-kennemerland.nl

KvK nummer: 34143757
RSIN/fiscaal nr. 8105.29.531

Doelstelling

De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of- expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  • Het stimuleren van initiatieven die de homo-integratie bevorderen;
  • Met de haar ter beschikking staande faciliteiten en middelen, bieden van hulp bij het organiseren van activiteiten die de homo-integratie bevorderen, in het bijzonder onder jongeren, ouderen, vrouwen en allochtonen;
  • Het stimuleren van diverse andere organisaties zich blijvend in te zetten voor de homo-integratie;
  • Het bieden van een dynamisch, cultureel, creatief en intellectueel platform in Kennemerland, ter bevordering en vernieuwing van de homo-integratie.

Federatie

COC Kennemerland – Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit – is een vereniging met ongeveer 200 leden, aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland.

Strategisch kader

De Algemene Vergadering van de Federatie COC Nederland – waarin de COC-lidverenigingen vertegenwoordigd zijn – heeft Samen Sterk – COC Strategisch Kader 2019-2022 vastgesteld. Dit beleidsstuk geeft richting aan het werk van het COC in de komende jaren en bindt de activiteiten samen. Het bouwt verder op het Strategisch Kader 2015-2018.