Menu Sluiten

Nieuwe subsidie voor christelijke LHBT+-organisaties

Vijf nieuwe projecten in binnen- en buitenland

Na drie succesvolle projectperiodes (sinds 2008) heeft een nieuwe alliantie van christelijke LHBT+-organisaties opnieuw subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring te vergroten. De periode van de nieuwe zogeheten LCC Plus Projecten loopt van eind 2018-2021.

Opkomen voor gelovige LHBT+’ers blijft nodig
Binnen de bredere doelstelling van de verbetering van de sociale acceptatie van LHBT+’ers in christelijke kring heeft een nieuwe alliantie van christelijke LGHT+-organisaties die het projectenwerk draagt, verschillende doelgroepen onderscheiden. Zo komt er gerichtere aandacht voor jongeren en ouderen. Jongeren worden gezocht en ondersteund in hun eigen sociale omgeving. De aandacht voor ouderen gaat vooral uit naar hen die op latere leeftijd voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit zijn uitgekomen. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben veel kunnen bereiken in de afgelopen jaren, maar actieve aandacht voor gelovige LHBT+’ers blijft onverminderd nodig. Uit onderzoek blijkt dat zij behoren tot de meer kwetsbare groepen. We zijn erg content met deze nieuwe projecten voort te kunnen bouwen op ons eerdere werk.”

Internationaal werk
Een nieuwe organisatie in de Nederlandse alliantie is het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Deze in Nederland gevestigde organisatie ontvangt steun om de stem van gelovige LHBT+’ers in Europa te versterken als partner in de dialoog met kerken, overheden en politieke instituties. Daarnaast wordt steun ontvangen om de positie van met name gelovige LHBT+’ers in Oost- en Centraal-Europa en Centraal-Azië te verbeteren. Wielie Elhorst, co-voorzitter van het Europees Forum en lid van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “De subsidie is een hernieuwde erkenning van het werk van het Europees Forum dat al in 1982 van start is gegaan. De laatste jaren heeft het Europees Forum zich kunnen positioneren als een belangrijke gesprekspartner voor kerken en in politieke omgevingen, zoals de Raad van Europa. Met de subsidie kan deze presentie verder worden uitgebouwd en versterkt. Het Europees Forum kan in het gesprek over religieuze vrijheden en mensen-rechten een belangrijke functie vervullen.”

Projectperiode 2018-2021
Om het werk uit te kunnen voeren wordt een projectmanager aangesteld. De projecten voorzien ook in verdere versterking van de christelijke LHBT+-beweging. Veel van het projectenwerk wordt uitgevoerd door de vrijwilligers die van deze beweging deel uit maken en die zich in de haarvaten van de christelijke gemeenschappen bevinden waarin en waarvoor het werk wordt gedaan.

LCC Plus organisaties
De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *