Menu Sluiten

Meepraten over de Regenboogviering

Kom je meepraten en meedenken op maandag 28 augustus: 16-18 u!!??

Pletterij De Loods, Lange Herenvest 122 (voorlopige locatie)

Waarover meepraten?

We gaan het hebben over de Regenboogviering. Zoals deze nu heet.

De Regenboogviering is een initiatief van de Regenboogpartners en wordt al jaren georganiseerd door kerken en Bureau Discriminatiezaken, in samenwerking met LHBTIQ+-ers in de stad.

Dit jaar kwam er van alle kanten de suggestie dat een Regenboogviering op een locatie kan worden gevierd die geen kerk is.

Het onderwerp Religie en LHBTIQ+ blijft een goede omdat er een allergie zit op religie en weerstand zit tegen kerken (moskeeën) en religie in brede zin.

Tegelijkertijd vindt een aantal kerken in Haarlem het ongelooflijk belangrijk dat er contact is en verbinding wordt gelegd met de LHBTIQ+-ers. Juist ook omdat orthodoxe kerken zich nog meer afkeren van LHBTIQ+.

De huidige regiegroep Regenboogviering meent dat de aankomende viering/ontmoeting op zondag 17 september als aftrap van de Vredesweek veel meer gedragen dient te worden door de LHBTIQ+-gemeenschappen in Haarlem.

Andere locatie

Er ligt nu de mogelijkheid dat de viering/ontmoeting plaats gaat vinden in het Slachthuis.

Welke beweging zetten we in?

Maar welke richting willen we op? Waar willen we het over hebben?

Een aantal kerken in Haarlem zoekt juist de verbinding met de queer gemeenschap. Hoe belangrijk is dat?

Kunnen we komen tot gezamenlijkheid? Kunnen we komen tot een gezamenlijke ervaring? Wat bindt ons allemaal?

Kunnen we iets doen met muziek, zang, spoken word etc

Kunnen we meer richting spiritualiteit en zingeving?

Mag jij zijn wie je bent?

Ontmoeting en gezamenlijkheid

Bureau Discriminatiezaken gelooft in ontmoeting tussen allerlei verschillende mensen met verschillende achtergronden, voorkeuren, wensen en van verschillende generaties.

De direct betrokkenen zijn Haarlem Town Queer mensen, COC leden, GSA’s, kerken, Antonius Gemeenschap, dominees en Bureau Discriminatiezaken. En ieder ander die geïnteresseerd is.

Andere naam?

Als de Regenboogviering een andere inhoud krijgt, dan wellicht ook een andere naam.

Suggesties: Regenboogontmoeting, Regenboog Meet UP, Pride Meet Up?

Komen jullie?!

Meer informatie bij Marjolein van Haaften, 023 5315842

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland