Middelbare scholen

Uit veel onderzoeken blijkt dat jonge LHBT’ers het eng vinden om op school uit de kast te komen. Velen zetten dan ook tijdens hun middelbare schooltijd niet de stap om dat te doen. Zij voelen zich onveilig op school en durven vaak er vaak niet over te praten omdat het onderwerp door docenten niet of nauwelijks wordt besproken. Scholen kunnen veel meer doen aan het creëren van een homovriendelijk klimaat. Het COC werkt daar graag aan mee. Voorlichtingen over seksualiteit zijn essentieel bij het ontstaan van een homovriendelijke school. Onze voorlichtingen zijn gericht op de 92 procent van de leerlingen die hetero zijn.

VMBO
Door middel van “De Leidse Methode” gaan wij een dialoog aan met de leerlingen over hun visies op homoseksualiteit en de vooroordelen die daar vaak achter schuilen. In het eerste deel van de les bespreken we onderwerpen als discriminatie, schelden en groepsdruk. Leerlingen worden gestimuleerd om met elkaar in discussie te gaan over mensen die anders zijn en wat zij daaraan kunnen en durven doen om op te komen voor die mensen. Pas daarna gaat de les specifiek over homoseksualiteit, leerlingen blijven nu makkelijker actief betrokken bij de discussie omdat ze al hebben meegedaan bij het begin van de les. Richting het einde van de les vertellen de voorlichters ook over hun eigen coming-out als homo, lesbienne, biseksueel of transgender. De leerlingen mogen daarna vragen stellen aan de voorlichters. De bewuste ontmoeting met een LHBT´er helpt vaak om de sterke vooroordelen te ontkrachten. Een les volgens “De Leidse Methode” duurt 90 minuten (een blokuur) en is in principe bedoeld voor derde klassers.

HAVO en VWO
Voor havo- en vwo-klassen heeft COC Kennemerland haar eigen methode geschreven. Twee voorlichters komen met de leerlingen praten over vooroordelen, de positie van homo’s in de wereld, homo zijn op school en seksuele diversiteit. De les eindigt altijd met de persoonlijke verhalen van de voorlichters en de mogelijkheid voor leerlingen om nog vragen te stellen.
Deze methode biedt zowel cognitieve informatie als emotionele verkenning voor de leerlingen. Ze gaan na wat ze zelf denken en proberen hierbij de meningen van medeleerlingen en anderen los te laten. Wat vinden ze nou zelf van homoseksualiteit?
De les duurt 90 minuten (een blokuur) per klas en is in principe bedoeld voor derde klassers.

 

Meer informatie is te vinden op onze site www.voorlichtingcockennemerland.nl
Docenten kunnen contact opnemen met ons via voorlichtingscholen@coc-kennemerland.nl

Deel en vind leuk!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •