Menu Sluiten

FORT VIJFHUIZEN

Ga je mee naar Fort Vijfhuizen?

16 oktober 2022 om 13:00 uur

In het Fort Vijfhuizen is kunnen we naar een tentoonstelling die in samenwerking met het IHLIA LGBTI Heritage en gast-co-curator Jim van Geel tot stand is gekomen. In onderstaande informatie lees je meer over hoe deze expositie ontstaan is en waarom juist deze foto’s door Pablo Lerma zijn uitgekozen.

Opgeven: mail naar cultuur@coc-kennemerland.nl

Pablo Lerma

Breaths Between

Pablo Lerma, die eerder bij IHLIA voor de tentoonstelling > It Doesn’t Stop at Imagesin de afgelopen drie jaar onderzoek heeft gedaan naar het concept van mannelijkheid, ver­diepte zich in vloei­stoffen en voch­tig­heid in het ar­chi­tec­tu­rale eco­sys­teem van het > Kunstfort

Door het fort heen dienden delen van de be­tonnen struc­tuur als een middel om re­gen­water te fil­teren. Voort­bou­wend op de la­tente energieën van de plek be­dacht hij een ver­haal over voch­tig­heid, ge­deeld door mi­li­tairen die mo­ge­lijk het Kunstfort hebben be­woond.

Voor deze in­ter­ventie dook Lerma in de Gerrit Jan Voscol­lectie van IHLIA LGBTI Heri­tage. Gerrit Jan Vos ver­za­melde on­ge­veer 4000 fo­to’s van voor­na­me­lijk mannen in uni­form. De meeste fo­to’s da­teren van rond de Tweede We­reld­oorlog. Van som­mige van de vriend­schappen op de fo­to’s, zou de on­der­toon ge­zien kunnen worden als ho­mo-ero­tisch of ho­mo­sek­sueel.

Pablo Lerma is een queer kun­ste­naar, do­cent en uit­gever, die on­der­zoek als uit­gangs­punt neemt. Zijn focus ligt op vi­suele ar­chieven en in­for­meel ma­te­riaal rond the­ma’s als het col­lec­tieve ge­heugen, re­pre­sen­tatie en queer­ness, via beeld en tekst. Zijn on­der­zoek neemt ver­schil­lende vormen aan, van fo­to­gra­fi­sche in­stal­la­ties tot pu­bli­ca­ties.

Dit werk kwam tot stand in sa­men­wer­king met IHLIA LGBTI Heri­tage en gast-co-cu­rator Jim van Geel.

Bron: https://ihlia.nl

IHLIA is dé erfgoedorganisatie op het gebied van lhbti* in Nederland en heeft de grootste lhbti-collectie van Europa. 

Datum bezoek:
Cultuur COC-Kennemerland: Zondag 16 oktober 2022 om 13:00 uur
Kunstenaar: Pablo Lerma
Titel expositie: Breaths Between

Locatie:
Fort Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen

Toegang:
Museumkaart is Gratis
Volwassen toegang zonder korting: € 4,00

Hoe kom je er?
Vanuit Haarlem trein Station
Fiets: 25 minuten fietsen via Schalkwijk Zuid
Route

Auto: via Google maps of Tom Tom of nog gewoon ouderwets kaartlezen

OV: Bus 300 naar Bijlmer Arena vertrekt vanaf Haarlem Station, uitstappen Vijfhuizen, daarna 8 minuten lopen.

Opgeven: mail naar cultuur@coc-kennemerland.nl