Menu Sluiten

Alle EU-lidstaten tegen homofobie

De Europese lidstaten gaan onder leiding van de Europese Commissie meer werk maken van gelijke rechten voor LHBTI’s in de Europese Unie. Onder voorzitterschap van Nederland bereikte de Europese Unie donderdag een unieke doorbraak. Voor het eerst in de geschiedenis van de EU is er politieke eensgezindheid onder alle 28 EU-lidstaten voor het versterken van de bewustwording in de Europese Unie van (bestaande) rechten en daarmee het garanderen van wettelijke bescherming van LHBTI’s.

De Raad van de Europese Unie heeft donderdag Raadsconclusies aangenomen over EU-beleid gericht op vrouwenrechten en gendergelijkheid en over EU-beleid gericht op het beschermen van LHBTI’s in de EU. Hiermee geven de 28 lidstaten een duidelijk politiek signaal af op beide beleidsterreinen. Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) pleit al langer voor een Europese aanpak van gelijke rechten van mannen en vrouwen en voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie binnen Europa. In 2013 in Den Haag riep ze tijdens de eerste editie van IDAHO, de internationale homo-emancipatietop, haar Europese ambtsgenoten op om tot een Europese aanpak van homorechten te komen. Een jaar later maakte Bussemaker afspraken met een aantal Europese collega’s over het verbeteren van de rechten van LHBTI’s. Bussemaker is verheugd over het nu bereikte resultaat: “Europese samenwerking is essentieel in de strijd tegen wereldwijde homofobie en het verbeteren van vrouwenrechten. Dat het juist nu belangrijk is dat Europa laat zien waar zij voor staat, behoeft geen betoog met de afschuwelijke aanslag in Orlando nog maar een paar dagen geleden. Homorechten en vrouwenrechten zijn mensenrechten, zonder grenzen. Iedereen heeft het recht om te kunnen zijn wie je wilt zijn, ongeacht je achtergrond of afkomst. Het is heel belangrijk dat we nu een gezamenlijke Europese vuist kunnen maken en gezamenlijk kunnen optreden tegen landen en organisaties die de rechten van vrouwen, van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie schenden,” aldus Bussemaker.

Met deze afspraken committeren de lidstaten zich tot een jaarlijkse rapportage van de Europese Commissie over de voortgang van de positie van LHBTI’s in ieder Europees land. Die rapportage zal duidelijk maken waar er problemen zijn en dat oplossingen niet uit kunnen blijven. Hierdoor wordt de positie van LHBTI’s in heel Europa versterkt. De eerste uitkomsten worden verwacht eind 2016. Malta dat per 1 januari 2017 de voorzittersrol op zich neemt, heeft al aangegeven dat ook voor hen de rechten van LHBTI’s prioriteit hebben. Hierdoor staat het nu voor lange tijd prominent op de Europese agenda.

Bron: Gaysite.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *