Menu Sluiten

COC Regenboog Verkiezingsdebat 

Partijen op meerdere punten eensgezind over LHBTI-rechten

Op 27 oktober was het zo ver in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam: het COC Regenboog Verkiezingsdebat. Het is een beetje een gebruikelijk nummer voorafgaand aan landelijke verkiezingen en heeft mede als doel om al voorafgaand aan de verkiezingen waar mogelijk te komen tot een ‘regenboogakkoord’. Jolanda en Jasmijn waren aanwezig namens COC Kennemerland en nemen jullie hier graag in mee.

“Een belangrijk onderwerp, mede vanwege het guurdere klimaat dat geleidelijk zijn intrede doet ten aanzien van LHBTI-rechten”, zo leidde de gespreksleider van de avond Floor Bremer in. Waar het aan de ene kant is gelukt om in de Grondwet specifiek seksuele gerichtheid op te nemen als non-discriminatie grond, steekt aan de andere kant afkeuring vaker de kop op.

De deelnemers
De politieke partijen die op dit moment vijf zetels of meer hebben in de Tweede Kamer of op dit moment op vijf of meer in de peilingen staan, waren uitgenodigd voor het debat. Dat resulteerde in zes vertegenwoordigers van politieke partijen: Sophie Hermans (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks/PvdA), Rob Jetten (D66), Eline Vedder (CDA), Ines Kostić (Partij voor de Dieren) en Bastiaan Meijer (SP). Dat wil zeggen dat niet hebben meegedaan: Nieuw Sociaal Contract, ChristenUnie, BBB en PVV. Volt en Bij1 hebben minder dan vijf zetels, maar hadden desgevraagd wel per stelling meegegeven hoe ze er over denken, wat keurig per onderwerp werd vermeld.

Per thema kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord, dus mensen die vanuit hun ‘zijn’ tegen dingen aanlopen waarvan ze hopen dat de politiek er iets – of meer – aan gaat doen. Met name CDA en VVD konden niet in alles meegaan, wat ze soms boe-geroep opleverde. Waar GroenLinks/PvdA, D66, de PvdD en de SP zichtbaar in hun element wel acties en geld toezegden op hetgeen werd voorgelegd, wezen CDA en VVD er hier en daar op zaken niet te overhaasten en zorgvuldigheid te betrachten. 

Het debat
Waar de partijen het over eens zijn, is het beter aanpakken van discriminerend geweld. Meer geld en aandacht voor Roze in Blauw en meer bewustwording bij de politie, heeft alle steun. Ook het verder bevorderen van respect op scholen heeft breed draagvlak. Om op scholen Paarse Vrijdag en de GSA’s (verder) te ontwikkelen, zijn de partijen bereid om concrete toezeggingen te doen. Dat zelfde geldt voor conversietherapie, voor de aanwezige partijen (en Volt en Bij1) is dat eigenlijk geen discussiepunt meer; deze therapievorm waarin iemands homoseksuele of biseksuele geaardheid wordt behandeld, moet verboden worden.

Als inleiding op een volgende stelling, vertelde ‘Sharan’ over hoe zij werd geboren als ‘intersekse kind’ en hoe artsen vervolgens als vanzelfsprekend operaties uitvoerden omdat er tenslotte ‘een keuze gemaakt moest worden’. Alle aanwezige partijen zijn het er over eens dat dergelijke ongevraagde medische behandelingen verboden moeten worden. 

Ingewikkelder is het wijzigen van geslachtsvermelding. Het wetsvoorstel (initiatiefvoorstel van D66) dat dit moet vereenvoudigen, is controversieel verklaard. Dat wil zeggen dat de behandeling ervan over de verkiezingen heen wordt getild en het weer terugkomt zo gauw er een nieuwe regering zit. In het debat werd duidelijk dat de belangrijkste reden om dit te doen, was dat CDA en VVD nog geen ‘ja’ konden zeggen waardoor het voorstel geen meerderheid dreigde te halen. Ook in het verkiezingsdebat konden beide partijen hun instemming niet geven.

Het meerouderschap zorgde ook voor debat met voorstanders en twijfelaars. Zowel het CDA als GroenLinks/PvdA noemden het gezin een belangrijk instituut, maar tijdens het debat werd (nog eens) duidelijk dat ze daar allebei een ander beeld bij hebben. Het CDA beriep zich er vooral op dat het juridisch vormgeven van meerouderschap complex kan zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om erfrecht. De anderen zagen dit vooral als gelegenheidsargument. In de huidige constructie kan het zo zijn dat een vader zijn kind niet kan bezoeken op de intensive care, zo werd duidelijk uit het verhaal van ervaringsdeskundige ‘René’.

Regenboogakkoord
Duidelijk werd ook dat veel thema’s eerder aan de orde zijn geweest op Regenboog Verkiezingsdebatten. Bijvoorbeeld het wettelijk regelen van meerouderschap heeft al twee keer een plek gekregen in een Regenboogakkoord. Het is kennelijk een verhaal van de lange adem en vergt continue aandacht en inzet. De (wederom) gedane toezeggingen en beloften worden in ieder geval op papier gezet en mede afhankelijk van de verkiezingen en de nieuwe coalitie, zullen we (verdere) verbetering zien ten aanzien van de LHBTI-rechten. In de afgeladen zaal vol (politieke) sympathisanten leken de politieke partijen in ieder geval op meerdere punten aardig eensgezind. 

COC voorzitter Astrid Oosenburg eindigde positief en hoopvol en riep op dat het voor de aankomende verkiezingen vooral van belang is dat mensen naar de stembus gaan. En daar zijn we het helemaal mee eens. Ga stemmen op 22 november! Het onderstreept – naast het recht om in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden – een ander belangrijk recht: het stemrecht!