Menu Sluiten

COC Kennemerland zet zich in voor roze ouderen

In Nederland zijn ongeveer 400.000 Roze ouderen. ( die uit de kast zijn) Dit aantal groeit per jaar met 6%.

Als deze groep een beroep moet doen op hulp van buitenaf, is op dit moment niet duidelijk waar en bij wie zij welkom zijn. Velen van hen gaan daarom terug ‘de kast’ in, om daarmee het risico op onbegrip, vooroordelen en buitensluiting te voorkomen.

COC Nederland en de ANBO ( Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) zijn een aantal jaren geleden gaan samenwerken onder de naam Roze 50+. Inmiddels is er een landelijk netwerk opgebouwd en zijn er in het hele land Roze ambassadeurs actief. Roze 50+ zet zich o.a in voor een lhbt vriendelijk klimaat in de zorg, bv door een Roze Loper certificaat toe te kennen aan verzorgingstehuizen.

COC Kennemerland wil in onze regio graag aansluiten bij dit initiatief. Daartoe willen we een werkgroep in het leven roepen die handen en voeten gaat geven aan het door de overheid vastgestelde Diversiteitsbeleid Ouderen.

Deze werkgroep zal, zo snel als mogelijk, in 2018 actief worden. Zij zal o.a een plan van aanpak maken om besturen van gemeenten, provincie, zorginstellingen en thuiszorgorganisaties te benaderen, met als doel dat zij, actief, een goed diversiteitsbeleid uitdragen en uitvoeren. Dit met steun van Roze 50+.

Hoe? Daar gaat de werkgroep invulling aan geven.
Spreekt u dit aan? Draagt u Roze ouderen een warm hart toe en wilt u meepraten en meedenken over dit thema? Jezelf kunnen zijn en blijven is tenslotte iets wat wij allemaal wensen.

Voor informatie: Sonja Töpfer Tel: 06 48637037 Mail: sonjatopfer@quicknet.nl Of via secretaris@coc-kennemerland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *