Menu Sluiten

Brede steun voor het Provinciaal Regenboogakkoord Noord-Holland

HAARLEM – Woensdagavond 1 maart werd in Debat- en Cultuurcentrum de Pletterij in Haarlem door een ruime meerderheid van provinciale politieke partijen het Provinciaal Regenboogakkoord Noord-Holland ondertekend. In dit akkoord spreken de partijen af na de verkiezingen actief te werken aan de ontwikkeling en ondersteuning van regenboogbeleid. Het akkoord richt zich op de bevordering van acceptatie van LHBTIQ+-inwoners, de bescherming van potentieel kwetsbare groepen, ondersteuning van werkgelegenheid, cultuur en sport en het verbreden van de voorbeeldrol van het provinciale bestuur.

Noord-Holland is sinds 2019 regenboogprovincie en zegt daarmee toe zich in te zetten voor de acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+-inwoners van deze provincie. Desondanks blijft het volgens de organiserende COC-verenigingen (Noord-Holland Noord, Amsterdam e.o. en Kennemerland) belangrijk steeds opnieuw commitment te vragen voor regenboogbeleid. De ondertekenende partijen deelden dat standpunt en zetten met enthousiasme hun handtekening.

De komende vier jaar is het aan de tekenende partijen en LHBTIQ+-belangenorganisaties samen te werken aan de realisering van de doelen zoals die zijn verwoord in het akkoord.

Het Provinciaal Regenboogakkoord Noord-Holland wordt onderschreven door VVD, Volt, SP, PvdD, PvdA, Piratenpartij, OPNH, N-NH, GroenLinks, D66, Code Oranje, CDA, BBB, AWP en 50PLUS. De avond werd in samenwerking met de Pletterij georganiseerd door COC Noord-Holland Noord, COC Amsterdam e.o. en COC Kennemerland.

Ondertekenaars omarmen het regenboogakkoord (Fotografie: COC Kennemerland)