Menu Sluiten

Black Queer Haarlem

Definitie Queer
Queer wordt gedefinieerd als een brede genderidentiteit of seksuele identiteit ofwel mensen die zichzelf geen seksuele identiteit of vaststaand gender toekennen of dit afwijzen. Ze voelen zich niet thuis binnen de hetero- en gendernormen en zogeheten ‘hokjes’. Het is een overkoepelend begrip voor: homoseksuele, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer mensen.

De activiteiten en het doel Black Queer Haarlem heeft in de Haarlemse gemeenschap al ruimschoots haar sporen verdiend en een goede indruk achtergelaten. Het doel van Black Queer Haarlem is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van de Queer gemeenschap in Haarlem en hun invloed op de Nederlandse LHBT IQ+ beweging te versterken. Binnen dit doel is de focus op dit moment de bevordering van acceptatie van de Queer gemeenschap in Haarlem door middel van het organiseren van diverse thematische bijeenkomsten, het adviseren en begeleiden van Haarlemse burgers.

Tevens ter ondersteuning van het doel van Black Queer Haarlem is het zichtbaar maken van de Queer gemeenschap en rolmodellen in Haarlem door actieve deelname en verslaggeving op Facebook, LinkedIn en het organiseren van seminars, workshops, voorlichtingsdagen, filmvoorstellingen en stadswandelingen inclusief lezingen. De bijeenkomsten zullen voornamelijk en meer dan voorheen plaatsvinden in Haarlemse wijken zuid.

Samenwerkingspartners
De stichting Ma-Jong beoogt een nauwere samenwerking met organisaties in de wijken en buurten om zo hechte verbindingen tussen deze organisaties en de Haarlemse (buurt)bewoners te bevorderen. De bijeenkomst Black Queer Haarlem beoogt om samen met diverse sleutelfiguren uit de Haarlemse queer community een positieve sfeer te creëren die moet leiden tot volledige acceptatie van haar Queer burgers. Deze sleutelfiguren zijn bekende en door de buurtbewoners geaccepteerde mensen, die zich al lange tijd inzetten voor zaken als leefbaarheid, wonen, emancipatie, integratie en cultuur. Haarlem Town Queers, COC Kennemerland en Roze 50+ Nederland ondersteunen van harte het streven naar meer verbinding van en met de buurtbewoners, waaronder de Haarlemse Black Queer burgers.

Stichting Ma-Jong
Black Queer Haarlem is het eerste initiatief van de Stichting Ma-Jong waarbij Queer centraal staat. De stichting streeft ernaar om in de (nabije) toekomst elke tweede zondagmiddag van de maand in Haarlem Zuid ontmoetingen te organiseren in de vorm van Queer café, gezamenlijke boswandelingen, workshops en filmavonden. Op deze wijze wil de stichting Ma-Jong te weten komen hoe het is om een Queer te zijn en tegen welke problemen Queers aanlopen om ze zo beter te kunnen ondersteunen. De stichting streeft ook naar gelijke rechten van LHBT Q+.


UITGANGSPUNTEN EN DOEL

Doelstellingen

 • Bevordering sociaal-maatschappelijke en economische acceptatie van Queer gemeenschap in Haarlem.
 • Bevordering van de zichtbaarheid van de Queer gemeenschap in Haarlem.
 • Activering van het Haarlems Queer beleid.
 • Duurzame samenwerking met de wijk- en buurtorganisaties.
 • Intergeneratieve bijeenkomst, waar diverse generaties elkaar kunnen ontmoeten.

Doelgroep
Voor de bijeenkomst Queer Black Holland Haarlem worden uitgenodigd Queers uit heel Nederland: allochtoon en autochtoon en uiteraard de sleutelfiguren en bestuurders van Nederlandse, Afro- Surinaamse, Hindoestaanse, Afrikaanse en Curaçaose organisaties. In het algemeen is uiteraard iedereen welkom ongeacht de culturele achtergrond en sekse. Hierbij denken wij qua leeftijd aan tieners, jongvolwassenen en volwassenen. De voertaal is Nederlands.


CONCRETE MEETBARE DOELEN

Makersmotief
Het doel van de stichting Ma Jong is het leveren van een bijdrage aan het in stand en levend houden van de cultuur van de in Nederland wonende Marrons en Inheemsen, zowel voor de oudere als de jongere generaties. De stichting wil hen ondersteuning bieden bij de bewustwording van de eigen taal, tradities, religies, helden en geschiedenis, om zo het verlies van de eigen culturele betekenis en referentiekaders te voorkomen. Het doel van dit project sluit aan bij het doel van de stichting Ma Jong. De drijfveer van de stichting om een bijeenkomst te organiseren, is het leveren van een bijdrage te leveren aan de acceptatie van de queer gemeenschap.

Eerdere projecten
De stichting tracht haar stichtingsdoel te bereiken door de volgende activiteiten: het aanbieden van onderwijsactiviteiten, het aanbieden van lezingen, masterclasses en het vertonen van films. De bijeenkomst past bij eerdere projecten die zijn uitgevoerd. De stichting heeft in het verleden vaker projecten uitgevoerd waarbij net als bij de queer gemeenschap, de minder geaccepteerde Surinaamse Marrons centraal staan.

Realisatie en Uitvoering
De Stichting organiseert een bijeenkomst bestaande uit panel, filmvertoning, kawina modeshow en een voordracht van een gedicht.

Panel
De Panel wordt uitgevoerd door de sleutelfiguren. De onderwerpen hierbij aan bod komen zijn  gerelateerd aan transgender issues en de relatie, homoseksualiteit, LHBTIQ+ beweging en genderidentiteit en geloof.

Filmvertoning over Gender expressie
Er zal een korte film worden getoond over de queer en hun maatschappelijke emoties. In de film staat acceptatie van genderdiversiteit centraal. De film is geproduceerd door de Jong uitvaartverzorging. De filmvertoning zal worden verzorgd door Mariska de Jong.

Kawina /Kaseko
15 jonge muzikanten zullen de Afro-Surinaamse kawina spelen. Hiervoor gebruiken ze deels elektronische instrumenten. Deze kaseko muziek heeft zijn oorsprong tijdens de 400 jaar koloniale overheersing van nederland in Suriname. Het zijn diverse drums en zang die een gemeenschappelijk en dynamisch geluid voortbrengen.


HET PROJECT WORDT GEKENMERKT DOOR:

 • Queer gesprek o.l.v. de heer Alphonse Muambi, auteur, kritisch opiniemaker, lobbyist uit DR Congo en expert in globalisering, geopolitiek, strategische grondstoffen en ontwikkelingsvraagstukken.
 • Dialoog Queer Issues, hier gaat het in eerste instantie om de geestelijke gezondheid van de Queer jongeren en “Wat is de definitie van Queer?”
 • Queer modeshow, waarmee het maatschappelijk aspect van de Queer beweging onder meer tot uiting komt in kleding, muziek en kunst. Hiermee kan men de ware identiteit en sekse laten zien.
 • Meet & Greet is een georganiseerde ontmoeting tussen de Queers, waarin ze nieuwe contacten kunnen worden opgedaan en waar men met elkaar van gedachten kan wisselen over onder meer ‘het leven’.
 • Tranga Rugie en The Music Lovers. Tranga Rugie is een Nederlands-Surinaamse zangeres. The Music Lovers is haar muziekgroep, die zich bezighoudt met kaseko/hiphop, waarmee de Queerse achtergrond wordt vertolkt.
 • Spoken-word Jamy-Lee Vrede. Jamy-Lee Vrede is een welbekende Afro-Surinaamse woordkunstenaar die verschillende thema’s naar voren zal brengen.
 • Carolina Verhoeven is oprichtster van Stichting Culinair Erfgoed Centrum en zakelijk partner voor het borgen van rouwrituelen bij verlies. Zij is tevens ontwerper van het diversiteits brood met alle kleuren van de homovlag erin.

De bijeenkomsten zullen online te volgen zijn via web casting/live stream.