Menu Sluiten

Basisscholen

COC Kennemerland geeft sinds dit schooljaar voorlichtingen over verliefdheid en geaardheid aan groepen zeven en acht van basisscholen. Hoewel veel kinderen weten dat homoseksualiteit bestaat, wordt er weinig aandacht aan besteed in reguliere lessen. Het ministerie van OC&W heeft het thema seksuele diversiteit wel laten opnemen in de kerndoelen van basisschoolonderwijs: “Kerndoel 38: […] ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”. Het behalen van dit doel willen we met onze lessen meer bereikbaar maken voor scholen. Aan de hand van een aantal educatieve spellen en het gesprek met de voorlichters leren de kinderen meer over homoseksualiteit, verliefdheid, respect en diversiteit. Daarnaast ondersteunen we scholen in het creëren van lessen die meer diversiteit uitdragen, door bijvoorbeeld kinderboeken met het thema homoseksualiteit te bespreken en bij rekensommen het verhaal over ‘Tim en Tom’ te laten gaan.

De lessen worden gegeven door twee voorlichters van COC Kennemerland en duren 90 minuten per klas. Voor praktische informatie ga naar: https://www.voorlichtingcoc-kennemerland.nl/praktische-informatie/

Meer informatie over de kerndoelen seksuele diversiteit hier
Meer informatie over onze voorlichtingen www.voorlichtingcoc-kennemerland.nl