ANBI Status

Het COC Kennemerland heeft heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemneen Nut Beogende Instelling. Meer info hierover lees je hier www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en belastingdienst.nl.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening COC Kennemerland 2016
Toelichting jaarrrekening COC Kennemerland 2016
Jaarverslag COC Kennemerland 2016
Verslag Kascommissie COC Kennemerland boekjaar 2016
Goedgekeurd Verslag ALV COC Kennemerland 2016
Uitnodiging en Agenda ALV 30 mei 2017
Begroting COC Kennnemerland 2017

Archief

Jaarrekening COC Kennemerland 2015
Toelichting jaarrekening COC Kennemerland 2015
Jaarverslag COC Kennemerland 2015
Begroting COC Kennemerland 2016
Jaarrekening COC Kennemerland 2014
Toelichting Jaarrekening COC Kennemerland 2014
Jaarverslag COC Kennemerland 2014
Jaarrekening COC Kennemerland 2013
Jaarverslag COC Kennemerland 2012
Jaarverslag COC Kennemerland 2013
Toelichting bij jaarrekening 2012
Toelichting bij jaarrekening 2013

Deel en vind leuk!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •